От 2017 г. в партньорство с Булбанк предлагаме възможности за финансиране при закупуване на оборудване