ФТС Александър знае, че качественият сервиз и поддръжка са задължителни за всяка компания, предлагаща професионална техника. Нашите техници имат всички компетенции да спомогнат за максималното удължаване на експлоатационния период.