1592 София, ж.к. Дружба 1, ул. Тирана №23

СУШИЛНИ

Сушенето е един от най-енергоемките процеси в пералнята. Затова всички решения на Girbau са проектирани около производителност, ефективност и намалена консумация на енергия. Girbau проектира своите решения за сушене за максимална производителност и енергийна ефективност, за да се минимизират режийните разходи и да се намали въздействието върху околната среда.

 СЕРИЯ ED

ED260

Капацитет 13 кг

Компютърен контрол Professional

Подгряване: електрическо, газ, пара

ED340

Капацитет 17 кг

Компютърен контрол Professional

Подгряване: електрическо, газ, пара

ED460

Капацитет 23 кг

Компютърен контрол Professional

Подгряване: електрическо, газ, пара, термично масло

ED660

Капацитет 33 кг

Компютърен контрол Professional

Подгряване: електрическо, газ, пара, термично масло

ED900

Капацитет 45 кг

Компютърен контрол Professional

Подгряване: електрическо, газ, пара, термично масло

ED1250

Капацитет 62,5 кг

Компютърен контрол Professional

Подгряване: електрическо, газ, пара, термично масло

 СЕРИЯ SLI

SLI9

Капацитет 11,5 кг

Самостоятелно стоящи, монтаж върху пералня или една върху друга Подгряване: електрическо, газ

SLI9U

Капацитет 11,5 кг

Самостоятелно стоящи, монтаж върху пералня или една върху друга

Подгряване: електрическо, газ